Verksamhet

VERKSAMHET

Per Jonsson är en av samtidsdansens viktigaste nyskapare. Hans koreografier fortsätter att beröra och unga dansare inspireras av honom. Att bygga ett center i hans anda är att ständigt vara i utveckling, vara experimentell och nyskapande i ögonblicket, inspirera och skapa möjligheter för konstnärlig verksamhet.

Som Per själv uttryckte sig:
”Jag hoppas att jag i mina dansverk kan förmedla det som är det absolut viktigaste för mig – att dans är dans, jag menar att ur en djupare lust kommer någonting som kroppen kan uttrycka i dansformer. Ibland är lusten mörkare, ibland ljusare, ibland naiv, ibland oerhört allvarlig och tung. Men lusten måste finnas där – alltid”

Per Jonsson Dance Center verkar som en resurs för dansen i Gävleborgs län med sin basverksamhet i Ljusdals kommun. Genom samverkan i länet arbetar PJDC för att stärka den professionella dansen och skapa nya förutsättningar för dansen att verka genom att etablera kontakter med professionella aktörer. PJDC vill också stödja unga dansare genom att skapa nya plattformer för utövande av dans i länet. Centret består av flera delar:

Utställning/forskningscenter kring koreografen Per Jonsson är under uppbyggnad i Ljusdals kommun.

Nationellt och internationellt utbyte arbetas fram i residensform.

Per Jonssons verk – PJDC arbetar för att nyuppsättningar av Per Jonssons verk får en naturlig scen i länet.

Dansambassadörer – ungdomar som verkar för att sprida dansen och öka intresset av den sceniska dansen.

Ekonomiskt stöd PJDC drivs av Ljusdals kommun med stöd av Landstinget Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg under två år. En donation på 15 000 kr har getts av Skånes Dansteater.