OM PJDC

Per Jonsson är en av den moderna dansens viktigaste nyskapare. Hans koreografier fortsätter att beröra och unga dansare inspireras av honom. Att bygga ett center i hans anda är att ständigt vara i utveckling, vara experimentell och nyskapande i ögonblicket, inspirera och skapa möjligheter för konstnärlig verksamhet.

Som Per själv uttryckte sig:
”Jag hoppas att jag i mina dansverk kan förmedla det som är det absolut viktigaste för mig – att dans är dans, jag menar att ur en djupare lust kommer någonting som kroppen kan uttrycka i dansformer. Ibland är lusten mörkare, ibland ljusare, ibland naiv, ibland oerhört allvarlig och tung. Men lusten måste finnas där – alltid”

Per Jonsson Dance Center verkar som en resurs för dans i Gävleborgs län. Genom samverkan i länet arbetar PJDC för att stärka danskonsten och skapa nya förutsättningar för dansen genom att etablera kontakter med professionella aktörer. PJDC stödjer unga dansare genom att skapa nya plattformar för dans i länet. Centret består av flera delar:

Forskningscenter/Utställning kring koreografen Per Jonsson är under uppbyggnad i Ljusdals kommun.

Residens – med syfte att verka nyskapande, öppet och tillgängligt.

Dansambassadörer – ungdomar som verkar för att sprida dans och öka intresset av den sceniska dansen.

Kreativ verksamhet – gränsöverskridande projekt olika konstformer emellan.