DANSAMBASSADÖRER

Dansambassadörer – PJDC inledde ett pilotprojekt i Ljusdals kommun med unga dansambassadörer hösten 2011. För unga var utbudet av scenkonst, utbytet och dialogen med professionella dansare och koreografer begränsat. I samband med det föddes en utbildande form där ungdomarna fick möta danskonsten och introduceras till ett unikt nätverk av professionella utövare i form av studiebesök, föreställningar, workshops och samtal både i och utanför länet. Effekten blev ett behov av att utvecklas konstnärligt, personligt och skapade en kunskap kring konstnärlig dans.

November 2013 anställdes tre ungdomar i projektet under åtta månader finansierat av Leader Hälsingebygden, med syfte att sprida dansambassadörer i hela Hälsingland.

Projektet verkar för att bygga nätverk av nya kulturella plattformar i Hälsingland där ung dans- och musikintresserad får möjlighet att utvecklas i en kreativ miljö.

Olika koncept som applicerats i verksamhet där unga verkar:

  1. Träffar med dansambassadörer – med diskussion kring eget skapande, utrymme i den kulturella närmiljön, utbud av scenkonst och upplevelser kring gemensamma studiebesök och föreställningar.
  2. Utbildning – som innefattar workshops, studiebesök, föreställningar, träffar, nätverk mot professionella aktörer.
  3. Hip Means To Know – ett turnerande event på fritidsgårdar i Hälsingland med workshops i musik, dans, konst och film under temat HIPHOP.
  4. Body Brass – en undervisningsform skapat av dansambassadör Jörgen Vedeler med fokus på att förena dans, musik och rytmik i naturlig symbios.
  5. Dans/Tallbacken – ett samarrangemang mellan PJDC och skola där elever erbjuds dansundervisning efter skoltid under en månads tid.