RESIDENS Philip Berlin

Philip Berlin är född 1991 och uppvuxen vid Asköviken-Tidö utanför Västerås. 

Numera bosatt i Stockholm och verksam inom dans- och koreografi- fältet i Sverige och internationellt. Berlin har tidigare visat koreografiska arbeten på bl.a Théâtre de la ville, Scenkonstmuseet, Dansens hus, samt på Moderna Museet och MDT – Moderna Dansteatern, i samarbete med Louise Dahl. 

Han har arbetat med ccap/Cristina Caprioli, Björn Säfsten, Frédéric Gies, Anja Arnquist, Norrdans, Jo Strömgren, Mats Ek, Mårten Spångberg och Cullberg/Riksteatern m fl. Vidare har Berlin samarbetat med Gisèle Vienne (FR), och turnerat internationellt med föreställningen crowd

Berlin har även arbetat för CCN Ballet de Lorraine i Frankrike, och dansade i verk av bland andra Merce Cunningham, Mathilde Monnier, William Forsythe, Tero Saarinen, Faustin Linekula och Maria La Ribot. 

2014-2019, initierade han med Ulrika Berg, Cristina Caprioli och Anna Grip projektet SUNDAY RUN UP – ett sammanhang som samlade konstnärer verkande inom litteratur, koreografi, musik och konst. Ett projekt som grundade sig i en önskan att bereda plats för konstnärliga praktiker och sociala processer. Han har pga sitt intresse för dessa processer också deltagit i en rad symposier inom samtida politisk teori och konstnärlig praktik vid exempelvis NYU Tisch School of the Arts. 


Arbetet med Le Scénario har sin uppstart under sommaren 2022 och har premiär 2023. Själva grundförutsättningen för verket är att koreografin utgörs av att enbart förflytta kroppen hoppandes, framåt- uppåt på sådant sätt att fötterna under rörelsen vidröra marken så lite som möjligt. Le Scénario kommer att befinna sig i det spännande ögonblicket där dansaren glider över golvet och befinner sig >>i<< luften, och samtidigt transcenderas in i ett emotionellt och vackert förlopp.

Projektet tar sin utgångspunkt i Merce Cunninghams verk från 1997 fram till 2009. Under denna tidsperiod skapade Cunningham koreografiskt material genom mjukvaruprogrammet DanceForms. Själva dansen kommer att skapas genom en mängd material, hoppandes – för att sedan addera armrörelser och tillsist förskjuta rörelsemönster i överkroppen. Rörelsematerialet leker med konstruerad desorientering, sensorisk överbelastning, expansion, uppbrutna ansatser och hänryckning som bygger på flera och samtidigt överlappande tekniker. Le Scénario refererar också till andra amerikanska och europeiska post- (post)moderna koreografers teknologi kring expansivt hoppande som exempelvis Lucinda Childs, Michael Clark och John Jasperse. Denna arbetsmetod kommer ur lusten att utarbeta rörelsematerial med hög komplexitet som behandlar expansivt hoppande och dess teknologi. Men också för att gå i linje med Cunninghams metodologi, utan hjälp av ett mjukvaruprogram.

Le Scénario driver tesen att skapa dans som består av ett stort antal beståndsdelar, där koreografins olika delar oberoende förvandlas till ett oförutsägbart och samtidigt organiskt system. En koreografi vars grund kommer ur glitch och kollision, med en önskan att hylla och omfamna dansandet som företeelse. Verkets rörelsesynteser är i konstant rus i växelverkan av hastighet, abstraktion, frekvens och expansion.

Intentionen och passionen för projektet ligger i att skapa ett verk som behandlar konceptet av en final eller slutscen. Om en så vill, det händelseförlopp som leder fram till själva >>dramats<< avgörande. En del av ett verk där spänningen så att säga når sin kulmen, som stegras och intensifieras till maximum. Hur långt är det möjligt att förlänga känslan och stämningen i en final? Att genomgående under hela verket behandla just detta, som om hela verket blir en serie av finaler efter varandra. Hur länge går det att upprätthålla en final innan det mättas och blir förlamande?

Grunden för musiken i Le Scénario är skapat av franske kompositören Yoann Durant. Kostymen i Le Scénario kommer att utarbetas av Gemma Pickerill och Daniel Åkerström Steen. Kostymen har sina förlagor hämtat från historiskt renässansmode, i synnerhet det manliga modeidealet. Detta sammanblandas med organisk latex med inspiration från den samtida queer- fetishkulturen.

Choreography/concept: Philip Berlin
Dancers/artistic collaborators: Viktoria Andersson, Linda Blomqvist, Dario Baretto-Damas & Louise Dahl

Music: Yoann Durant

Set-Design and light: Daniel Åkerström-Steen
 Costume: Daniel Åkerström-Steen & Philip Berlin
 Administration: Interim Kultur, Anna-Karin Domfors
 Production: Johnson & Bergsmark

CO-PRODUCTION

Currently, we have confirmed co-production support from: PJDC Research Center, Danens Hus, Dansnät Sverige & Norrlandsoperan. 

SUPPORTED BY Swedish art council, Culture Gävleborg.

Comments are closed

Latest Comments