Produktionsresidens PHILIP BERLIN januari 2023

Under en fyra veckor lång residensperiod 2022 på PJDC forskningscenter började Philip Berlin sitt konstnärliga arbete på scen med att skapa ett nytt verk Le Scénario på plats i Ljusdal. I januari 2023 är Philip tillbaka med fem dansare för att slutföra arbetet med verket. Le Scénario är Philip Berlins första större produktion och vi är så glada och stolta att vi får ha urpremiären här i Ljusdal på Slottescenen fredag 3 feb 2023 kl 19.00.

Philip Berlin är född 1991 och uppvuxen vid Asköviken-Tidö utanför Västerås. Numera bosatt i Stockholm och verksam som dansare och koreograf både i Sverige och internationellt. Hans koreografiska arbeten har visats på Théâtre de la Ville, Scenkonstmuseet, Dansens Hus, samt på Moderna Museet och MDT – Moderna Dansteatern, i samarbete med Louise Dahl. 

Som dansare har Philip en gedigen meritlista och har arbetat med Cristina Caprioli/ccap, Björn Säfsten, Frédéric Gies, Anja Arnquist, Norrdans, Jo Strömgren, Mats Ek, Mårten Spångberg och Cullberg/Riksteatern. Han har också samarbetat med Gisèle Vienne (FR), och turnerat internationellt med föreställningen Crowd

Philip har även arbetat för CCN Ballet de Lorraine i Frankrike, och dansade i verk av bland andra Merce Cunningham, Mathilde Monnier, William Forsythe, Tero Saarinen, Faustin Linekula och Maria La Ribot. 

2014-2019, initierade han med Ulrika Berg, Cristina Caprioli och Anna Grip projektet SUNDAY RUN UP – ett sammanhang som samlade konstnärer verkande inom litteratur, koreografi, musik och konst. Ett projekt som grundade sig i en önskan att bereda plats för konstnärliga praktiker och sociala processer. Han har på grund av sitt intresse för dessa processer också deltagit i en rad symposier inom samtida politisk teori och konstnärlig praktik vid exempelvis NYU Tisch School of the Arts. 


Le Scénario Själva grundförutsättningen för verket är att koreografin utgörs av att enbart förflytta kroppen hoppandes, framåt- uppåt på sådant sätt att fötterna under rörelsen vidrör marken så lite som möjligt. Le Scénario kommer att befinna sig i det spännande ögonblicket där dansaren glider över golvet och befinner sig >>i<< luften, och samtidigt transcenderas in i ett emotionellt och vackert förlopp.

Projektet tar sin utgångspunkt i Merce Cunninghams verk från 1997 fram till 2009. Under denna tidsperiod skapade Cunningham koreografiskt material genom mjukvaruprogrammet DanceForms. Själva dansen kommer att skapas genom en mängd material, hoppandes- för att sedan addera armrörelser och till sist förskjuta rörelsemönster i överkroppen. Rörelsematerialet leker med konstruerad desorientering, sensorisk överbelastning, expansion, uppbrutna ansatser och hänryckning som bygger på flera och samtidigt överlappande tekniker. Le Scénario refererar också till andra amerikanska och europeiska post- (post)moderna koreografers teknologi kring expansivt hoppande som exempelvis Lucinda Childs, Michael Clark och John Jasperse. Denna arbetsmetod kommer ur lusten att utarbeta rörelsematerial med hög komplexitet som behandlar expansivt hoppande och dess teknologi. Men också för att gå i linje med Cunninghams metodologi, utan hjälp av ett mjukvaruprogram.

Le Scénario driver tesen att skapa dans som består av ett stort antal beståndsdelar, där koreografins olika delar oberoende förvandlas till ett oförutsägbart och samtidigt organiskt system. En koreografi vars grund kommer ur glitch och kollision, med en önskan att hylla och omfamna dansandet som företeelse. Verkets rörelsesynteser är i konstant rus i växelverkan av hastighet, abstraktion, frekvens och expansion.

Intentionen och passionen för projektet ligger i att skapa ett verk som behandlar konceptet av en final eller slutscen. Om en så vill, det händelseförlopp som leder fram till själva >>dramats<< avgörande. En del av ett verk där spänningen så att säga når sin kulmen, som stegras och intensifieras till maximum. Hur långt är det möjligt att förlänga känslan och stämningen i en final? Att genomgående under hela verket behandla just detta, som om hela verket blir en serie av finaler efter varandra. Hur länge går det att upprätthålla en final innan det mättas och blir förlamande?

Grunden för musiken i Le Scénario är skapat av franske kompositören Yoann Durant.

Kostymen i Le Scénario kommer att utarbetas av Gemma Pickerill och Daniel Åkerström Steen. Kostymen har sina förlagor hämtat från historiskt renässansmode, i synnerhet det manliga modeidealet. Detta sammanblandas med organisk latex med inspiration från den samtida queer-fetishkulturen.

Medverkande

Koreografi
Philip Berlin

Dansare
Viktoria Andersson, Linda Blomqvist, Darío Barreto-Damas, Jim de Block, Victor Lans

Koreografiassistent
Linda Blomqvist

Scenografi/ljus
Daniel Åkerström-Steen

Kostym
Daniel Åkerström-Steen & Philip Berlin 

Komposition
Yoann Durant

Tekniskt ansvarig 
Viktor Ros Palmklint 

Produktion
Johnson & Bergsmark

Administration
Anna-Karin Domfors & Interim Kultur 

Samproduktion
PJDC forskningscenter, Dansens Hus, Dansnät Sverige, Norrlandsoperan & Ljusdals Riksteaterförening. 

Genomförs med stöd av
Kulturrådet, Region Gävleborg & Ljusdals kommun. 

Residens
PJDC forskningscenter & Norrdans

Comments are closed