SKISSER

BREV

 

BILDMANUS TILL NIMRÛD

Skisser och bildmanus med liten handling och ungefärliga tider för det sceniska förloppet till dansverket Nimrûd 1987.