Per Jonsson

Per Jonsson föddes 1956 och växte upp på bondgården Per-Måns i Hyttebo i Färila, där släkten har anor sedan 1600-talet. Det var ett stort jordbruk med kor, grisar, höns, får och en häst. Per blev starkt präglad av sin religiösa farmor som också bodde på gården. Vid åtta års ålder började han spela fiol och så småningom även piano och han började ta lektioner för musikläraren Sven Erik Damm, som uppmuntrade honom att söka sig vidare till ett musikgymnasium. Så efter grundskolans slut flyttade Per till Stockholm, för att gå på musiklinjen vid Statens Normalskola 1972-74.

Efter att ha prövat några dansklasser på en kvällsskola, kände Per att dansen var det uttryckssätt som passade honom bäst. Han sökte in på Balettakademien och studerade där som dansare 1974-77.

I slutet av 70-talet och i början av 80-talet växte en våg av nya former inom den moderna dansen fram och Per dansade i ett flertal olika fria grupper som Svängrum, Pyramiderna, Vindhäxor, l’Etoile du Nord, Firework och han medverkade även som dragshowartist i After Dark under en period.

1981-1984 gick Per på Danshögskolans koreografilinje, där han blev omtalad för sitt säregna rörelsemönster och uppmärksammades direkt med sitt debutverk Golek 1981. Det stora genombrottet kom två år senare 1983 med Schakt, som var Pers examensarbete. På premiären på Cirkus i Stockholm stod publiken upp och skrek; en ny era inom den moderna dansen såg sitt ljus.

Pers dans kännetecknas av en unik förmåga att se helheten i verket, allt är i samklang; dans, musik och bild. Ett ständigt sökande där längtan, drömmar och myter bildar ett kalejdoskop med en perfekt kärna. En förundran över skapelsen blottas med ständiga eruptioner som mynnar ut i poetiska öar av stillhet där tid och rum är i upplösning.

Per blev också erkänd internationellt och han skapade verk för Cullbergbaletten, Kungliga Baletten, GöteborgsOperan, Finska Nationalbaletten, Rambert Dance Company, Iceland Dance Company, Chrissie Parrot Dance Company. Han bildade också sitt eget danskompani Per Jonsson Dance Company 1991-1992 och 1998-1999. Mellan de stora institutionerna verkade Per hela tiden på de fria scenerna och gjorde många omtalade solon och performances med olika konstnärer.

Musiken var alltid viktig för honom och han samarbetade nära tonsättare som Peter Bengtson, Sven David Sandström, Dror Feiler, Jan Sandström, Akemi Ishijima och Lars Åkerlund som komponerade nyskriven musik till hans verk. Han samarbetade också med slagverksensemblen Kroumata. Rivers of Mercury, 1998, blev Per Jonssons sista verk. Han tog sitt liv dagen innan premiären endast 42 år gammal.