Lampa -85

Lampa

Koreografi: Per Jonsson och Anne Külper
Centralbadet, Stockholm 21/2 1985